تور ایروان تاریخ 15 نوروز 97 هتل متروپل ایروان

هتل متروپل ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت :  هتل متروپل ایروان ارمنستان ★★★★

با پرواز  :  ايرلاین ماهان ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 14 نوروز 97 هتل شیراک ایروان

هتل شیراک ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت :  هتل شیراک ایروان ارمنستان ★★★

با پرواز  :  ايرباس آسمان ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 13 نوروز 97 هتل نایری ایروان

هتل نایری ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت:  هتل نایری ارمنستان ارمنستان★★★★

با پرواز  :  ايرلاین کیش ایر ايرلاین کیش ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 12 نوروز 97 هتل نورک رزیدنس ایروان

هتل نورک رزیدنس ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت :  هتل نورک رزیدنس ایروان ارمنستان ★★★★

با پرواز  :  ايرلاین ماهان  ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 11 نوروز 97 هتل اپرا سوئیت ایروان

هتل اپرا سوئیت ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت : هتل اپرا سوئیت ایروان ★★★★

با پرواز  :  ايرباس آسمان ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 10 نوروز 97 هتل پاریس ایروان

هتل پاریس ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت:   هتل پاریس ایروان ارمنستان ★★★★

با پرواز  :  ايرلاین کیش ایر ايرلاین کیش ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 9 نوروز 97 هتل داون تاون ایروان

هتل داون تاون ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت:  هتل داون تاون ایروان ارمنستان ★★★

با پرواز  :  ايرلاین ماهان ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 8 نوروز 97 هتل دلوکس ایروان

هتل دلوکس ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت:  هتل دلوکس ایروان ارمنستان ★★★

با پرواز  :  ايرباس آسمان ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 7 نوروز 97 هتل آرارات ایروان

هتل آرارات ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت :  هتل آرارات ایروان ارمنستان ★★★★

با پرواز  :  ايرلاین کیش ایر  ايرلاین کیش ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 6 نوروز 97 هتل دیاموند هاوس ایروان

هتل دیاموند هاوس ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت:  هتل دیاموند هاوس ایروان ارمنستان  ★★★★★

با پرواز  :  ايرلاین ماهان ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 5 نوروز 97 هتل گلدن پالاس ایروان

هتل گلدن پالاس ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت : هتل گلدن پالاس ایروان ارمنستان★★★★

با پرواز  :  ايرباس آسمان ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 4 نوروز 97 هتل نشنال ایروان

هتل نشنال ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت :  هتل نشنال ایروان ارمنستان ★★★★

با پرواز  :  ايرباس آسمان ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 3 نوروز 97 هتل امپریال پالاس ایروان

هتل امپریال پالاس ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت :  هتل امپریال پالاس ایروان ارمنستان★★★★

با پرواز  :  ايرلاین ماهان ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 2 نوروز 97 هتل مولتی گرند ایروان

هتل مولتی گرند ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت :  هتل مولتی گرند ایروان ارمنستان ★★★★★

با پرواز  :  ايرباس آسمان ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور ایروان تاریخ 1 نوروز 97 هتل مینوتل برسام سوییتس ایروان

هتل مینوتل برسام سوییتس ایروان

تاريخ ارسال پكيج  تور ایروان نوروز 97 : فروردین 1397

محل اقامت  :  هتل مینوتل برسام سوییتس ایروان ارمنستان ★★★★

با پرواز  :  ايرلاین کیش ایر  ايرلاین کیش ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ایروان    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید تورهای ایروان نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.