تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 15 فروردین هتل میراکل ریزورت آنتالیا 

هتل میراکل ریزورت آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت : هتل میراکل ریزورت آنتالیا ★★★★★

با پرواز  :  ايرباس سان اکسپرس  ايرباس سان اکسپرس

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 14 فروردین هتل کارمیر ریزورت آنتالیا 

هتل کارمیر ریزورت آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت  : هتل کارمیر ریزورت آنتالیا  ★★★★★

با پرواز  :  ايرباس اطلس جت ايرباس اطلس جت

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 13 فروردین هتل وو کرملین پالاس آنتالیا 

هتل وو کرملین پالاس آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت : هتل وو کرملین پالاس آنتالیا ★★★★★

با پرواز  :  ايرباس سان اکسپرس  ايرباس سان اکسپرس

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 12 فروردین هتل لتونیا ریزورت آنتالیا 

هتل لتونیا ریزورت آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت : هتل لتونیا ریزورت آنتالیا ★★★★★

با پرواز  :  ايرلاین قشم ایر ايرلاین قشم ایر

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 11 فروردین هتل آکاکارلوس آنتالیا 

هتل آکاکارلوس آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت : هتل آکاکارلوس آنتالیا  ★★★★

با پرواز  :  ايرلاین معراج ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 10 فروردین هتل آلاکوالیتی آنتالیا 

هتل آلاکوالیتی آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت : هتل آلاکوالیتی آنتالیا ★★★★★

با پرواز  :  ايرلاین قشم ایر ايرلاین قشم ایر

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 9 فروردین هتل کریستال فلورا بیچ آنتالیا 

هتل کریستال فلورا بیچ آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت  : هتل کریستال فلورا بیچ آنتالیا  ★★★★★

با پرواز  :  ايرلاین معراج ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 8 فروردین هتل کمپینسکی آنتالیا 

هتل کمپینسکی آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت : هتل کمپینسکی آنتالیا ★★★★★

با پرواز  :  ايرباس سان اکسپرس  ايرباس سان اکسپرس

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 7 فروردین هتل سندر آنتالیا 

هتل سندر آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت  : هتل سندر آنتالیا  ★★★★★

با پرواز  :  ايرباس آسمان ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.

تور آنتالیا نوروز 97 تاریخ رفت 6 فروردین هتل توران پرنس ورلد آنتالیا 

هتل توران پرنس ورلد آنتالیا

تاريخ ارسال پكيج تور آنتالیا نوروز 97 / فروردین 1397

محل اقامت : هتل توران پرنس ورلد آنتالیا  ★★★★★

با پرواز  :  ايرباس اطلس جت ايرباس اطلس جت

مدت اقامت      :  6 شب و 7 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور آنتالیا    : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

جهت خرید و رزرو تورهای آنتالیا نوروز 1397 با کارشناسان آژانس سالی گشت تماس حاصل نمایید.